86 81 16 76

Author Archive

Følsomme tandhalse

Følsomme tandhalse opleves som isnende, kortvarige smerter i tænderne, ofte efter påvirkning med kulde eller luft, men nogle gange også ved berøring eller påvirkning med søde eller sure ting.

Isningerne skyldes at små kanaler i tandens rod er blevet blottet i munden fordi tandkødet har trukket sig tilbage fra roden, eller fordi der er slidt igennem emaljen på tandkronen så kanaler her er blevet blottet.

Det er ikke farligt for tanden, men kan være ret generende.

Man kan forsøge at lukke kanalerne igen ved at bruge en tandpasta med højt fluorindhold og lavt indhold af slibemiddel, så man ikke sliber sig længere ind i roden hele tiden.

Gode tandpastaer mod isninger er

Zendium sensitive

Sensodyne

Colgate Sensitive pro-relief

 

 

Rodresorption

Forekomst og udseende

Rodresorption er en proces hvorved kroppens egne celler nedbryder en tand. Processen kan være enten naturlig og ønskelig, der hvor mælketændernes rødder nedbrydes så de kan falde ud og give plads til de blivende tænder (fysiologisk resorption), eller den kan være en sygdom, der hvor de blivende tænders rødder nedbrydes (patologisk resorption).

Resorptionen ses på billedet som en lyserød misfarvning nær tandkødet. Farven skyldes at tanden er nedbrudt og tynd så det bløde væv med blodkar ses igennem tanden. Dette er en stor resorption, processen er langt fremskreden, hvad røntgenbilledet også viser

Fluor

Hvad er er fluor og hvad gør det godt for?

Fluor er et grundstof der ligner chlor på mange måder, men som har en ganske særlig effekt på tænderne. Fluor eksisterer normalt som en elektrisk ladet partikel med negativ ladning, en fluorid-ion.

Fluoridioner kan danne salte med andre ioner. I tandpasta findes saltet natrium-fluorid. Natriumfluorid er meget letopløseligt så alle fluoridionerne er frie og ubundne i tandpastaen. Når fluoridionerne møder calcium-ioner fra spyt og tænder bindes de som calciumfluorid, der er tungtopløseligt. Herfra frisættes fluoridionerne langsomt igen efterhånden som calciumfluoriden går i opløsning i løbet af dagen.

Det er de frie fluoridioner der forebygger huller. Det gør de ved at nedsætte opløseligheden af de mineraler tænderne består af. Dette mineral hedder hydroxylapatit, det er en form for calciumphosphat, og findes desuden i knoglerne.

Hvis miljøet omkring tandmineralerne bliver surt fordi bakterier producerer syre når de omsætter kulhydrater (det er det bakterierne på tænderne typisk lever af), og spyttet omkring tanden derfor bliver umættet med tandmineraler, så går lidt af tanden i opløsning. Står denne proces på tit og længe dannes der et hul.

Aktuelle behandlinger

Vi laver behandlinger hver dag, og det er ikke muligt at lægge alle ud på nettet, men for at give inspiration og for at vise hvad vi arbejder med præsenterer vi her nogle patientbehandlinger vi har udført her på klinikken.

18/4 2012 Æstetisk udfyldning af store mellemrum

19-årig pige var ked af store mellemrum mellem tænderne. Mellemrummene skyldtes at tænderne samlet set var for smalle til at udfylde pladsen i tandbuen.
Det kunne løses med udbygning af tænderne med plast. Der er ikke slebet i tænderne så behandlingen er ikke skadelig for tænderne

7/4 2011 Skift af misfarvede fyldninger

Denne patient var ked af den misfarvning der var opstået af gamle fyldninger i fortænderne. Vi skiftede fyldningerne og nu ses det ikke mere at der har været boret i de tænder…

Delprotese

En delprotese er en protese der erstatter nogle, men ikke alle, tænder i enten over- eller undermunden. En helprotese derimod erstatter alle tænder.

Fordelene ved en delprotese er

1, At man ikke behøver fjerne de tænder der er tilbage, og som er sunde og kan fungere uden problemer.

2, Man vil bruge disse tænder til forankring af delprotesen; belastninger fra tygning med protesen overføres på den måde til tænderne og protesen sidder bedre fast. Tænder er beregnet til at opfange belastninger fra tygning, og man kan derfor opnå større bidkraft med en delprotese end med en helprotese.

3, Tænderne bruges også til sansning under tygning (man kan mærke hvis der er noget hårdt i maden); denne funktion vil også være bedre bevaret med en delprotese end en helprotese.

4, Delproteser kan fremstilles tyndere, og er derfor mere behagelige at gå med, og bevare mere af smagssansen fordi de ikke dækker ganen i så stor udstrækning.

Der er altså meget at vinde ved at bevare de tænder der kan bevares; dette gælder helt specielt underkæben hvor funktionen af helproteser ofte er direkte dårlig, fordi det ikke er muligt at få dem til at sidde fast.