86 81 16 76

Bakterier

På godt og ondt lever vi med bakterier på vores krop. Bakterierne sidder uden på kroppen og i mund og tarmsystem, der er som et rør igennem kroppen, hvorigennem maden kan passere, og som teknisk set er uden for vores organisme.

Bakterierne kan opdeles i to grupper. De som er tilpasset livet med os mennesker,og de fremmede bakterier.

De bakterier som er tilpasset livet sammen med os laver normalt ingen sygdom, og har en række gavnlige virkninger. De holder fremmede bakterier væk, dels ved at blokere for at de fremmede bakterier kan finde en plads til at hæfte sig fast, og dels ved at bekæmpe dem med giftstoffer (penicillin er en gift svampe fremstiller for at dræbe bakterier). Vores naturligt forekommende bakterier producerer også vitamin K i tarmen som er vigtigt for at blodet kan størkne.

Vores egne bakterier kan en gang i mellem lave sygdomme hos os, hvis vi bliver svækkede eller hvis bakterierne bliver for mange og har for gode livsbetingelser. Det er det som sker på tænderne. Her kan bakterierne bygge sig op i tykke lag med milliarder af organismer.

De mange bakterier producerer meget syre når de får adgang til sukker.  Det er denne syre som opløser tandens mineraler og laver et hul. Hvis der var få eller ingen bakterier kunne de ikke fremstille nær så meget syre og der ville ikke komme hul i tanden. Derfor skal bakteriernes antal holdes nede ved at børste dem væk. Hvis man dræber dem alle med desinfektionsmidler bliver der plads til at fremmede og måske farlige bakterier kan få plads i munden.