86 81 16 76

Velkommen til nye medarbejdere

I maj måned har vi budt velkommen til to nye medarbejdere.

Camilla som er Tandplejer og som er her i stedet for Maria. Maria er flyttet tilbage til Svendborg med hendes familie, hvor hun kommer fra. Camilla har arbejdet i flere år som Tandplejer på en anden klinik i byen, og glæder sig nu til at møde kunderne hos os 🙂 Camilla bliver generelt taget meget godt imod af de som har mødt hende…

Louise er klinikassistent og kommer fremover til at passe receptionen. Louise har også været udlært i flere år. Hun er både dygtig, sød og effektiv, så vi er rigtigt glade for at have fået hende som en del af vores hold.

Skånsom Tandpleje (Minimally Invasive Dentistry)

Minimally invasive dentistry

Minimally Invasive Dentistry som på dansk vel bedst oversættes til Skånsom Tandpleje er et princip om grundlæggende respekt for at de naturlige tænder har en værdi der er større end de restaureringer (fyldninger, kroner, implantater osv) som vi Tandlæger kan udføre.

Formålet med al behandling, herunder tandbehandling er at sikre patienten en god livskvalitet, og de naturlige tænder har en bedre funktion i kroppen end kunstigt implanterede proteser eller reparationer. De holder også længere, en tand kan jo fx fungere i 80 år eller mere. Det er der ingen restaureringer der kan! Når vi laver større behandlinger som fx kroner, så skader vi tænderne, og nerven inden i tænderne, så de måske skal rodbehandles, og vi risikerer at sætte gang i en kæde af behandlinger som svækker og ødelægger de naturlige tænder. Mange rodbehandlede tænder ender eksempelvis med at blive fjernet.

Der er sansenerver rundt om og inden i tænderne. De nerver hjælper os til at styre vores bevægelser når vi tygger, hvis der fx er et fiskeben i maden kan vi få det sorteret fra og forsigtigt holde det mellem tænderne, så det kan komme ud, takket være disse nerver. Det kan man ikke i samme grad med implantater som er en slags tanderstatninger som sidder i knoglen og ikke har disse nerver. Endnu værre er det naturligvis med proteser.

Restaureringer bliver også grimme med tiden fordi tænderne ændrer farve, så en krone ser for hvid ud, eller tandkødet trækker sig tilbage og blotter kronekanten. Plast misfarves osv

Der er også et økonomisk aspekt. Tandbehandling betales i udstrakt grad gennem brugerbetaling, og selvom man eventuelt har penge til at betale med, så må man jo så undvære noget andet, der også kunne have haft en værdi. Nogle har heller ikke et overskud til at betale store tandlægeregninger og disse mennesker har nedsat livskvalitet på grund af smerter og sociale hæmninger pga manglende tænder eller skæmmende skader. Disse sociale hæmninger kan være udtalte, så man ikke føler man kan smile, og dermed påvirke evnen til at få en kæreste eller et nyt job.

Af disse grunde mener vi at den bedste behandling er en Skånsom Behandling, og hvordan gør vi så det? I virkeligheden tager vi det med i alle vores overvejelser, men man kan fremhæve følgende som særligt væsentligt:

Forebyggelse/standsning af sygdom. Dette er det væsentligste overhovedet. Vi giver grundig vejledning i hvordan man forhindrer at sygdom opstår, både når vi taler med vores kunder på klinikken, og så er der vejledninger på hjemmesiden her. Standsning af sygdom ved hjælp af børstning tandtråd og fluor er ofte en god behandling, der hvor hullerne kan holdes rene og ikke er et kosmetisk problem. Fyldninger kan få spalter så der lettere kommer hul igen og så er man nødt til at bore igen osv. Derfor er der noget at vinde ved at forebygge effektivt.

Valg af behandlinger der er skånsomme for tænderne. Når man laver en krone sliber man jo tanden næsten helt væk, og en stor del af det man sliber væk er jo faktisk sundt. Hvis tanden er levende, er der en stor risiko for at den senere skal rodbehandles (Rodbehandlede tænder kan man derimod godt sætte kroner på). Ved at lave en plastfyldning i stedet opnår man at reparere tanden uden at skade den yderligere. Man sætter bare det ovenpå tanden som der mangler, og det er tilstrækkeligt i langt de fleste tilfælde. En videnskabelig undersøgelse fandt at efter 10 år sad 62% af plastfyldningerne, mens 75% af kronerne stadig sad, men hvor plastfyldningerne nemt kunne repareres, så havde de kroner der ikke holdt ført til rodbehandling eller udtrækning af de tænder de sad på! Kroner er en udmærket behandling der hvor der ikke er andre muligheder, men det er ikke en behandling man skal anvende for at “forebygge” skader.

Tænderne i overkæben er slebet til så der kan sættes kroner på. Man må stille spørgsmålstegn ved om det var nødvendigt når man ser tænderne i undermunden, som ser fine ud.

Tænderne i overkæben er slebet til så der kan sættes kroner på. Man må stille spørgsmålstegn ved om det var nødvendigt når man ser tænderne i undermunden, som ser fine ud.

 Forsøge at bevare tænder der måske tidligere er rodbehandlet, fremfor bare at trække dem ud. Disse tænder kan i mange tilfælde reddes med en ny rodbehandling. Det samme gælder tænder der er angrebet af parodontose. Videnskablig forskning viser at disse tænder holder langt længere end implantater, hvis parodontosen behandles, og at implantater er mere sårbare overfor parodontose end tænder. Implantater er således ikke bedre end tænder, men skal begrænses til de tilfælde hvor tanden ikke kan reddes eller mangler.

Referencer

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15646587

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17348554

Følsomme tandhalse

Følsomme tandhalse opleves som isnende, kortvarige smerter i tænderne, ofte efter påvirkning med kulde eller luft, men nogle gange også ved berøring eller påvirkning med søde eller sure ting.

Isningerne skyldes at små kanaler i tandens rod er blevet blottet i munden fordi tandkødet har trukket sig tilbage fra roden, eller fordi der er slidt igennem emaljen på tandkronen så kanaler her er blevet blottet.

Det er ikke farligt for tanden, men kan være ret generende.

Man kan forsøge at lukke kanalerne igen ved at bruge en tandpasta med højt fluorindhold og lavt indhold af slibemiddel, så man ikke sliber sig længere ind i roden hele tiden.

Gode tandpastaer mod isninger er

Zendium sensitive

Sensodyne

Colgate Sensitive pro-relief

 

 

Rodresorption

Forekomst og udseende

Rodresorption er en proces hvorved kroppens egne celler nedbryder en tand. Processen kan være enten naturlig og ønskelig, der hvor mælketændernes rødder nedbrydes så de kan falde ud og give plads til de blivende tænder (fysiologisk resorption), eller den kan være en sygdom, der hvor de blivende tænders rødder nedbrydes (patologisk resorption).

Resorptionen ses på billedet som en lyserød misfarvning nær tandkødet. Farven skyldes at tanden er nedbrudt og tynd så det bløde væv med blodkar ses igennem tanden. Dette er en stor resorption, processen er langt fremskreden, hvad røntgenbilledet også viser

Fluor

Hvad er er fluor og hvad gør det godt for?

Fluor er et grundstof der ligner chlor på mange måder, men som har en ganske særlig effekt på tænderne. Fluor eksisterer normalt som en elektrisk ladet partikel med negativ ladning, en fluorid-ion.

Fluoridioner kan danne salte med andre ioner. I tandpasta findes saltet natrium-fluorid. Natriumfluorid er meget letopløseligt så alle fluoridionerne er frie og ubundne i tandpastaen. Når fluoridionerne møder calcium-ioner fra spyt og tænder bindes de som calciumfluorid, der er tungtopløseligt. Herfra frisættes fluoridionerne langsomt igen efterhånden som calciumfluoriden går i opløsning i løbet af dagen.

Det er de frie fluoridioner der forebygger huller. Det gør de ved at nedsætte opløseligheden af de mineraler tænderne består af. Dette mineral hedder hydroxylapatit, det er en form for calciumphosphat, og findes desuden i knoglerne.

Hvis miljøet omkring tandmineralerne bliver surt fordi bakterier producerer syre når de omsætter kulhydrater (det er det bakterierne på tænderne typisk lever af), og spyttet omkring tanden derfor bliver umættet med tandmineraler, så går lidt af tanden i opløsning. Står denne proces på tit og længe dannes der et hul.