86 81 16 76

Paradentose (parodontitis)

Symptomer: Løse tænder

Blødende tandkød

Paradentose skyldes at bakteriebelægninger, der vokser på tand- og rodoverfladen, og laver betændelse i tandkødet. Denne betændelse fører hos nogle mennesker langsomt til nedbrydning af den knogle som fastholder tanden i kæben. Samtidigt bliver der dybe tandkødslommer der hvor knoglen er nedbrudt. Tandkødslommerne indeholder milliarder af bakterier, som man ikke kan nå ned til  med tandbørsten, og som fortsætter med at nedbryde knoglen. Når mere end halvdelen af knoglen er forsvundet løsnes tanden mere og mere. Man kan derfor godt have en begyndende paradentose uden at mærke noget til det.

Man kan ikke genopbygge den tabte knogle (undtagen delvist i ganske specielle situationer). Paradentose skal derfor behandles inden der er sket stor skade på knoglen for at få det bedste resultat.

Behandling: Behandlingen af paradentose går ud på at fjerne bakteriebelægningerne, der er nødvendige for at sygdommen kan udvikle sig. Bakteriebelægningerne findes både oven over tandkødet. Oven over tandkødet er det meget vigtigt at man selv fjerner bakteriebelægningerne dagligt med tandbørste og enten tandstikkere, tråd eller mellemrumstandbørster (”flaskerensere”). Da man ikke kan få en tandbørste ned under tandkødet kræver behandling af paradentose hyppige rensninger under tandkødet hos tandlægen/tandplejeren – ofte hver tredie måned i en periode.

Hvis der er sket store skader på knoglen og tandkødslommerne er meget dybe kan det være nødvendigt at foretage en operation der fjerne bakteriernes levesteder.

<–>