86 81 16 76

Tandlægepriser Silkeborg

De fleste tandlægepriser i Silkeborg er de samme hos alle tandlæger, fordi de er aftalt mellem Den Offentlige Sygesikring og Dansk Tandlægeforening. Det gælder for undersøgelser, tandrensning, røntgenbilleder og parodontosebehandling, samt for de mindre fyldninger.

Her er en liste over disse priser

Honorartabeller_Gruppe_1_Gruppe_2_2016_04.ashx

Priserne på de store fyldninger, rodbehandlinger, kroner og proteser er “frie”. Det betyder at tandlægen selv må fastsætte prisen. Priserne her varierer, ligesom priserne på andet håndværk, fordi en stor fyldning tager mere tid at lave end en mindre.

Metalkeramikkrone (ukompliceret) på kindtand: 4541 kr.
Plastfyldning i kindtand (2 flader): 870-1185 kr.
Rodbehandling (1 kanal i vital tand): fra 1476 kr.
3 led bro: fra 12100 kr.

OBS! Vi oplyser dig om prisen på behandlingen inden vi starter større behandlinger, og vi laver gerne et skriftligt overslag til dig.

Tilskudsmuligheder

Der er forskellige muligheder for at få tilskud til tandbehandling fra både private forsikringsordninger og fra offentlige ordninger. De forskellige muligheder er beskrevet nedenfor.

Private ordninger

Sygeforsikringen ”Danmark”.

2 millioner mennesker er i dag medlem af sygeforsikringen danmark. Det er en privat sygeforsikring, hvilket betyder at man skal melde sig ind inden man kommer til fejle noget, fordi forsikringen ikke dækker når skaden er sket.

Hvis man har fejlet noget for nylig og været til fx kiropraktor eller fysioterapeut giver Danmark undertiden mulighed for at man kan blive medlem senere (fx efter 12 mdr. karenstid). Hvis man lider af en varig sygdom eller legemssvaghed kan man måske blive medlem på særlige vilkår (gruppe S). Forsikringen dækker så ikke udgifter til behandling af den eksisterende sygdom, men andre udgifter er dækket. Man bør rette henvendelse til Danmarks hovedkontor og bede om at blive medlem på særlige vilkår. En almindelig ansøgning vil blive afvist. Man kan måske blive medlem på særlige vilkår hvis man fx lider af en stofskiftesygdom, har højt blodtryk, høfeber eller lignende. Det er altid en individuel vurdering.

Dækningen er inddelt i flere grupper. Gruppe 5 koster knap 300kr i kvartalet og dækker udgifter til den mest almindelige tandbehandling (dog ikke kroner, broer og proteser). Børn er gratis medlem, hvis en forælder er indmeldt, til de fylder 16.

www.sygeforsikring.dk

Ulykkesforsikringer med tandskadedækning.

Pludseligt opståede tandskader er som regel dækket af en ulykkesforsikring med tandskadedækning. Tyggeskader er dog undtaget med mindre skaden skyldes et fremmedlegeme i maden. Hvis der er en sten i brødet, så skal stenen gemmes som dokumentation. Ellers er slag, fald, styrt på cykel,sportsskader osv dækket.

Alle tandskader bør anmeldes også selvom der ikke umiddelbart kan ses nogen skade. Senfølger kan komme efter mange år, og behandlingen vil være dækket af forsikringen, hvis skaden er korrekt anmeldt umiddelbart efter skadens opståen.

Offentlige ordninger

Vi har alle en sagsbehandler tildelt på kommunen. Kontakt sagsbehandleren for præcis information om tilskudsmuligheder.

Man har altid mulighed for at søge sin hjemkommune om tilskud til tandbehandling, hvis man ikke selv har mulighed for at betale, låne penge eller afdrage udgiften indenfor en rimelig periode. Hvis man fx er på SU og er løbet ind i uoverskuelige udgifter til tandbehandling kan det godt betale sig at søge.

Tandlægepriser for kontanthjælpsmodtagere

Folk på kontanthjælp eller lignende ydelser med samme sats kan få tilskud fra kommunen. Er man 18-24 er tilskuddet på 100%, dog skal man selv betale de første 600kr om året. Er man 25 eller derover udgøre tilskuddet 65% og man skal selv betale de første 800kr om året. Kommunen skal først godkende et overslag hvis den samlede pris er 10.000kr eller derover.

Førtidspensionister og folkepensionister

Pensionister uden formue kan søge om helbredstillæg. Hvis kommunen bevilger tillægget fastlægges en sats (ofte 85%) som svarer til den andel kommunen fremover vil betale til al tandbehandling hvortil der gives offentligt tilskud (undersøgelser, tandrensninger, parodontosebehandling, rodbehandling og nogle fyldninger).

Til behandlinger uden sygesikringstilskud skal man først ansøge om støtte (proteser, kroner).

Kræftpatienter og Sjögrens syndrom

Kræftpatienter der har modtaget strålebehandling og/eller kemoterapi samt patienter der er diagnosticeret med lidelsen Sjögrens syndrom hos en speciallæge (gigtsygdom med udtalt mundtørhed og tørhed af andre slimhinder fx øjnene) kan ansøge om særligt tilskud efter sundhedslovens §166. Ansøgningen skal dokumentere et øget behandlingsbehov som følge af sygdom eller behandling. Hvis man får bevilget støtte betaler man selv de første ca 1500kr om året, herefter betaler regionen resten.

Unge med manglende tandanlæg

Manglende tænder som aldrig har været dannet kan nogle gange erstattes fuldt ud på regionens regning, hvis manglen fører til funktionsnedsættelse eller skader på resttandsættet. Manglen skal være registreret i børnetandplejen.